Hướng dẫn

1. Đăng ký thành viên

  • Chọn menu đăng ký thành viên
  • Nhập Họ Tên, địa chỉ email, mật khẩu kèm xác nhận mật khẩu và click vào “Đăng ký”
  • Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ chuyển đến trang cá nhân.

2. Hái Lộc Thánh Xuân 2022

  • Truy cập trang hái Lộc Thánh Xuân thông qua: thanh trình đơn bên trái, nút Hái Lộc Thánh tại trang chủ hoặc trong Trang Thành Viên (sau khi đăng ký hoặc đăng nhập)
  • Nhập Tên Thánh và Họ Tên người muốn hái (Hệ thống tự điền nếu đã đăng ký thành viên), bấm vào nút “Hái Lộc Thánh”
  • Lộc Thánh hái được có thể lưu về máy hoặc chia sẻ lên Facebook thông qua nút bấm bên dưới, hoặc sao chép đường dẫn trang hiện tại để chia sẻ qua mạng xã hội khác (như Zalo)
  • Nếu đã đăng ký Thành Viên, Lộc Thánh sẽ được lưu và có thể xem thông qua Trang Thành Viên.
  • Có thể gửi Lộc Thánh lên khung “Giao lưu / Nhờ giải thích Lộc Thánh” để chia sẻ hoặc nhờ cộng đoàn giải nghĩa Lộc Thánh.