Lộc Thánh Xuân

Lộc Thánh Xuân 2022 của Phanxicô Xaviê Huỳnh Tấn Hải (Hái vào 19:30 31/01/2022)

Hái Lộc Thánh Xuân 2023 của bạn tại đây
Ý nghĩa Lộc Thánh